องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]118
22 ประชาสัมพันธ์แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พอใจต่อการให้บริการ [ 18 ต.ค. 2562 ]73
23 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 ต.ค. 2562 ]84
24 ประกาศสภฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]73
25 เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]153
26 เรี่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) [ 14 ก.ย. 2562 ]151
27 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 8 ส.ค. 2562 ]92
28 หลักประกันสัญญาครบกำหนด [ 23 ก.ค. 2562 ]155
29 ประกาศเรื่องหลักประกันสัญญาครบกำหนด [ 5 ก.ค. 2562 ]359
30 ประกาศสภาฯ (เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562) [ 14 มิ.ย. 2562 ]94
31 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ (เรื่องประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) [ 25 พ.ค. 2562 ]104
32 เรื่อง การสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 15 มี.ค. 2562 ]230
33 เรื่อง การเก็บขยะที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน [ 15 มี.ค. 2562 ]227
34 โครงการครอบครัวอบอุ่นประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 พ.ค. 2561 ]243
35 ให้มายื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 1 ม.ค. 2561 ]164
36 ประกาศให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]238
37 ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2559 ]277
38 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 ต.ค. 2559 ]269
39 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 23 พ.ย. 2558 ]348
40 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 [ 29 ม.ค. 2558 ]255
 
|1หน้า 2|3