องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
672 หมู่1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
โทรศัพท์/โทรสาร  037-629736
 
Web Site :  www.bupram.go.th
FaceBook : www.facebook.com/BuPhram

แผนที่ ที่ทำการ อบต.
 

Google maps ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์