วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางอุทัย เทพชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กธ 9496 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 11 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กฉ 5187 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการธนาคารขยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (แยกจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางที่ทำกินนายบุญรอด)