วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
12  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมหน้าจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริมนมยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง
1  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อชุดไมค์ลอยคู่แบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง