วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางบ้านนายอรุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๔-๐๐๘๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๒๙๘๙ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 ซอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางบ้านอาจารย์พราหมณ์)
29  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอย 3 (บริเวณที่ทำกินนายมานพ นาทสูงเนิน)
29  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 (ซอยคลองมาลี)
29  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 (ซอยทุ่งกระถิน)
29  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 2/1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทาง 3 แยกคลองโปร่ง)