วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กฉ 5187 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 4
13  พ.ย. 2566
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10
2  พ.ย. 2566
จ้างทำสติ๊กเกอร์ชื่อส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางที่ทำกินนายสมครบ สุมะหิงพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมทางถนน 304 ไปทางฝายน้ำล้นคลองระเบาะแฝก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางประตู 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง