วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง (รถกระบะตอนเดียว) หมายเลขทะเบียน บธ 8928 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์พร้อม เปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 9151 ปราจีนบุรี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันแต่ละกิจกรรมต่างๆ และอุปกรณ์แต่ละซุ้มกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเวที, เครื่องเสียง (ชุดใหญ่), นั่งร้าน จำนวน ๓ รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างทำสปอร์ตโฆษณา จำนวน ๑ งาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง