วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 (ซอยสำนักสงฆ์โพธิ์นิมิตบริเวณตรงข้ามที่ทำกินนางกบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (งานหอถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (งานหอถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของกองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 ซอยศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่บริเวณงาน(จัดตกแต่งงานในรูปแบบงานวัด) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหามหรศพ (ดนตรี) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
เช่าเครื่องปั่นไฟ ขนาด 150 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง