วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2564
เช่าเต็นท์ และรถยนต์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๙๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดี จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๙๘๙ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง