วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดี จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๙๘๙ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า จำนวน ๗๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต,จดทะเบียนโดเมนเนม และสำรองข้อมูลใน server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง