วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๒๓,๔๔๖ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5187 ปราจีนบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง