วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านคมชัดลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายชัยวัฒน์ไปทางแนวเขตป่าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอยทุ่งกระถิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอยคลองมาลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนางแท่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ซอยคลองโปร่งจากถนน คสล.เดิม ไปทางที่นายดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในกลุ่มประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง