วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง