วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (คุ้มโนนดู่)
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 ซอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางบ้านอาจารย์พราหมณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 (ซอยคลองมาลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 (ซอยทุ่งกระถิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 2/1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทาง 3 แยกคลองโปร่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอย 3 (บริเวณที่ทำกินนายมานพ นาทสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บริเวณที่ทำกิน ป.หนุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนเส้นไปน้ำตกเหวนกกก บ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 (งานหอถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูง 15 ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 (งานย้ายหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง