วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ Temephos ๑ % W/W ชนิดซอง ขนาด ๒๐ กรัม จำนวน ๒๕,๐๐๐ ซอง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือสีขาว,นกหวีดพร้อมสายคล้องคออย่างดี และกระบองไฟกระพริบ แบบชาร์จไฟบ้าน โครงการอำนวยความสะดวกทางจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๖ (งานหอถังแชมเปญ และงานฐานรากหอถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ ๓ ปริมาณหินคลุก ๗๓๓ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ ๔ (ปริมาณหินคลุก ๗๓๓ ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ ๖ ปริมาณหินคลุก ๗๓๓ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ ๗ ปริมาณหินคลุก ๗๓๓ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง