วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ ๘ ปริมาณหินคลุก ๗๓๓ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๙ (งานเดินท่อระบบประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๒ (งานเป่าล้างบ่อบาดาล) จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๓ (งานเป่าล้างบ่อ) จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๗ (งานเป่าล้างบ่อ) จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๘ (งานหอถังแชมเปญ และงานฐานรากหอถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๙ (งานหอถังแชมเปญ , งานฐานรากหอถัง, งานเดินท่อระบบประปา, งานระบบไฟฟ้า, งานเป่าล้างบ่อบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้าน กม.๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง