วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2562
จ้างสลับยาง-ถ่วงล้อ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 8862 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑๑) จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อผ้าประดับ (สีส้ม) จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-56-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากวาตภัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๕๑,๖๐๐ ถุง (พ.ย.-ธค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-55-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 8862 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง