วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (จากบริเวณสามแยกที่นานายยัง ชาติสำโรง ไปทางบ้านนายจวน ปั้งกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางบ้านนายอ่อนสี ลุนผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน(ผลิตภัณฑ์ใบลาน) จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
20  ธ.ค. 2561
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้าน ก.ม.80
19  ธ.ค. 2561
ซื้อแบตเตอรี่แห้งขนาด 12 โวล์ต สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ.5187 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อกาแฟ 3 in 1 ,น้ำแข็ง,น้ำแก้ว,น้ำถัง พร้อมแก้วกระดาษและช้อนคนกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง