องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านขุนศรี , บ้านบุพราหมณ์ ตำบลบุพราหมณ์ [ 25 พ.ค. 2563 ]68
2 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.5) [ 4 ก.พ. 2563 ]86
3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]83
4 ประกาศแจ้ง วัน เวลา ตรวจรับงาน โครงการซ่อมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2563 ]85
5 ประกาศแจ้ง วัน เวลา ตรวจรับงาน โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2563 ]117
6 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายสมบัติ กาเผือก) [ 12 ธ.ค. 2562 ]133
7 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 3 ต.ค. 2560 ]256
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด อบต.บุพราหมณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2560 ]373
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2560 ]254
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามประจำเดือนกันยายน 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]250
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบล [ 1 ก.ย. 2560 ]241
12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางถนน 304) [ 16 พ.ค. 2560 ]240
13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเข้าที่ดินทำกินหมู่ที่ 9 [ 16 พ.ค. 2560 ]239
14 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 10 (สายโรงเรียนบ้านทับลานไปทางบ้านนายสิงห์) [ 16 พ.ค. 2560 ]252
15 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 3 (แยกตรงข้ามศาลาประชาคมไปทางบ้านนายลบ ทาสี) [ 16 พ.ค. 2560 ]230
16 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนนคสล.เดิมไปทางถนน 304) [ 16 พ.ค. 2560 ]250
17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเข้าที่ดินทำกินหมู่ที่ 9 [ 16 พ.ค. 2560 ]255
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเข้าที่ดินทำกิน หมู่ที่9 [ 16 พ.ค. 2560 ]241
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 [ 15 พ.ค. 2560 ]239
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สามแยกบ้านนายทัยไปศูนย์ปฏิบัติธรรม) [ 5 พ.ค. 2560 ]240
 
หน้า 1|2|3|4|5|6