องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]4
2 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 6 [ 24 ส.ค. 2564 ]20
3 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 [ 24 ส.ค. 2564 ]17
4 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางวัดขุนศรี) [ 12 ก.ค. 2564 ]13
5 [ 9 ก.ค. 2564 ]13
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 30 มี.ค. 2564 ]27
7 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]64
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]66
9 การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ค. 2563 ]78
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]8
11 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 มี.ค. 2563 ]115
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 ธ.ค. 2562 ]118
13 ประกาศการประชุมสภฯ (สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]75
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]128
15 ประชาสัมพันธ์แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พอใจต่อการให้บริการ [ 18 ต.ค. 2562 ]78
16 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 ต.ค. 2562 ]92
17 ประกาศสภฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]79
18 เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]160
19 เรี่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) [ 14 ก.ย. 2562 ]162
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 8 ส.ค. 2562 ]100
 
หน้า 1|2|3