องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)

    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์