องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


การประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์  เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยได้ดำเนินการจัดรถประชาสัมพันธ์เป็นช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 - 15 เมษายน 2563 รวมทั้งมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์
2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08