องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
  ลงพื้นที่พบปะพร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้น...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่พบปะพร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพ...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 5]
 
  ติดตามการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 18]
 
  มอบหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน [วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 20]
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 40]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันแส...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมประชาคมตำบลบุพราหมณ์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประช...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 17]
 
  การฝึกอาชีพการเพาะเห็ด ของหมู่บ้านทับลาน วันที่ 11...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 13]
 
  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา สิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่รุก...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 134]
 
  พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยค...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 136]
 
  กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุมป้องกันและรักษาโร...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 9]
 
  แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 182]
 

หน้า 1|2|3|4|5