องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 2 (งานหอถัง) [ 2 ก.พ. 2566 ]1
2 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 10 (งานหอถัง) [ 2 ก.พ. 2566 ]1
3 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (คุ้มบ้านหินดาด) [ 3 ม.ค. 2566 ]3
4 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 [ 3 ม.ค. 2566 ]4
5 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปา งานเดินท่อระบบประปา หมู่ 8 (จากบ้านนางสมัย ยืนยัง ไปทางไร่คีรีล้อม) [ 8 ธ.ค. 2565 ]4
6 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3(งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ,ถังแชมเปญ,งานฐานรากหอถัง,งานระบบไฟฟ้า) [ 23 พ.ย. 2565 ]9
7 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9(งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ,ถังแชมเปญ,งานฐานรากหอถัง,งานระบบไฟฟ้า) [ 23 พ.ย. 2565 ]11
8 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 (โรงต้มหน่อไม้) [ 23 พ.ย. 2565 ]10
9 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจาก 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) [ 23 พ.ย. 2565 ]10
10 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการติดป้ายซอย ประจำซอยในหมู่บ้าน จำนวน 28 ป้าย [ 23 พ.ย. 2565 ]9
11 แจ้งวัน และเวลาตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่.7 ซ.สำนักสงฆ์วังหิน(งานฐานรากหอถัง,งานเป่าล้างบ่อบาดาล,งานย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ(แชมเปญ)) [ 15 พ.ย. 2565 ]16
12 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]17
13 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 [ 14 พ.ย. 2565 ]15
14 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 [ 14 พ.ย. 2565 ]15
15 แจ้งวัน และเวลาตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่.7 ซ.สำนักสงฆ์วังหิน(งานฐานรากหอถัง,งานเป่าล้างบ่อบาดาล,งานย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ(แชมเปญ)) [ 8 พ.ย. 2565 ]16
16 แจ้งวัน และเวลาตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่.7(งานถังกรองน้ำ) [ 8 พ.ย. 2565 ]15
17 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านอาจารย์พราหมณ์) [ 1 พ.ย. 2565 ]19
18 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 8 (เขายายหม้อ) [ 1 พ.ย. 2565 ]20
19 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 8 (คุ้มบ้านนายอรุณ) [ 28 ต.ค. 2565 ]19
20 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 [ 26 ต.ค. 2565 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7