องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๖ (ซอยร่วมใจ) [ 1 มิ.ย. 2566 ]1
2 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๗ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางบ้านนางละอองดาว) [ 1 มิ.ย. 2566 ]1
3 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับหรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) [ 23 พ.ค. 2566 ]3
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ค. 2566 ]4
5 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 1(จากที่ทำกินนายเชิดชู เขตบุญพร้อมไปทางที่ทำกินนางลำพึง จันทรโชติ) [ 11 พ.ค. 2566 ]1
6 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่5 [ 10 พ.ค. 2566 ]1
7 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 1(จากที่ทำกินนายมหิธร กัญตามะระออกไปทางที่ทำกินหนึ่งนาดี) [ 9 พ.ค. 2566 ]1
8 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 7 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางที่ทำกินนางละมูล บัวแย้ม) [ 26 เม.ย. 2566 ]6
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 11 เม.ย. 2566 ]18
10 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการขุดลอกบ่อสาธารณะ หมู่ที่ 4 [ 3 เม.ย. 2566 ]10
11 แจ้งตรวจงานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์(รหัสสินทรัพย์ ๒๗๗-๕๑-๐๐๐๑) [ 22 มี.ค. 2566 ]7
12 แจ้งตรวจงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 8 (งานเดินท่อระบบประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 63 ท่อน พร้อมอุปกรณ์) [ 20 มี.ค. 2566 ]6
13 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 [ 9 มี.ค. 2566 ]6
14 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 [ 9 มี.ค. 2566 ]7
15 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 [ 7 มี.ค. 2566 ]5
16 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 3 มี.ค. 2566 ]7
17 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 (ซอยศาลาประชาคม) [ 3 มี.ค. 2566 ]7
18 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 [ 2 มี.ค. 2566 ]5
19 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 [ 2 มี.ค. 2566 ]5
20 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 [ 2 มี.ค. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8