องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


การแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์


เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้เกิดสถานการไฟป่าลุกลามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเริ่มลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ม.1,2,4,7 และ 8 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้วางแผนและลงพื้นที่ดับไฟป่าร่วมกับ อำเภอนาดี อุทยานแห่งชาติทับลาน ร.2พัน3 สวนป่าเขาไผ่ รพสต. ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ในการนี้อบต.บุพราหมณ์ขอขอบคุณนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดีที่ช่วยเหลือในการประสานงาน ภาคประชาชน อบต.ทุ่งโพธิ์ เทศบาลตำบลนาดี ทีมงานมูลนิธิสัจจะพุทธธรรม เวโรน่าแอททับลาน แขวงทางหลวง ตำรวจทางหลวงและส่วนราชการต่างๆที่ให้การสนับสนุนสิ่งของและทรัพยากรต่างๆ จนสามารถระงับไฟป่าได้
2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08