องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


การอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปี 2563


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08