องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ มกราคม 2564


การประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามงาน  แจกแจงรายละเอียดของแต่ละงานที่ให้ปฎิบัติตามหน้าที่
2023-03-13
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08
2022-08-24
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10