องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ มอบนโยบาย แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

ในวันที่ 9 มีนาคม 2565

2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08
2022-08-24