องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 2565


 

นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล

ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

2024-06-03
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-21
2024-03-04
2023-12-15
2023-10-31
2023-05-02
2023-04-30