องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 2565


 

นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล

ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08