องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
 


มอบหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน


กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน หมอพื้นบ้าน

ในวันที่ 27 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีมอบหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน ของนายศักดิ์ชัย บุญพรมอ่อน

โดย นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดปราจีนบุรี

2024-04-01
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-21
2024-03-04
2023-10-31
2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30