องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


มอบหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน


กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน หมอพื้นบ้าน

ในวันที่ 27 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีมอบหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน ของนายศักดิ์ชัย บุญพรมอ่อน

โดย นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดปราจีนบุรี

2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08
2022-08-24
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10
2022-04-28