องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง
สถานที่ตั้ง : 168 หมู่ 6 บ้านวังขอนแดง ถนน 304 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณเจน มีสุข
โทร :037 219000, 08 1912 4478

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน
สถานที่ตั้ง : 525 หมู่ 1 บ้านทับลาน ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายสุจริต ราษดีผ
โทร :08 1996 0036, 08 9831 3369

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพสตรีจักสานหมวกใบลาน
สถานที่ตั้ง : 33 หมู่ 6 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางหลุย กรกิ่ง
โทร :09 5137583, 07 1311548