องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


การสำรอง/การส่งกลับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐)

    รายละเอียดข่าว

การสำรอง/การส่งกลับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐)

    เอกสารประกอบ

การสำรอง/การส่งกลับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์