องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ.2562 วันที่ 14 ส.ค.62

    รายละเอียดข่าว

รายงานตามข้อ33แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ.2562 วันที่ 14 ส.ค.62
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์