องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์