องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    เอกสารประกอบ

แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์