องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บุพราหมณ์


รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

ตราพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์