องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปา งานเดินท่อระบบประปา หมู่ 8 (จากบ้านนางสมัย ยืนยัง ไปทางไร่คีรีล้อม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปา งานเดินท่อระบบประปา หมู่ 8 (จากบ้านนางสมัย ยืนยัง ไปทางไร่คีรีล้อม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์