องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (คุ้มบ้านหินดาด)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (คุ้มบ้านหินดาด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์