องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]26
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]13
3 ติดตามผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]71
4 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์" [ 14 ก.พ. 2563 ]63
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) [ 3 ม.ค. 2563 ]237
6 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ก.พ. 2562 ]37
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน [ 3 ต.ค. 2559 ]265