องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
  มอบหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน [วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 183]
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 261]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันแส...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 169]
 
   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาคมตำบลบุพราหมณ์ เ...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 210]
 
  การฝึกอาชีพการเพาะเห็ด ของหมู่บ้านทับลาน วันที่ 11...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 143]
 
  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา สิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่รุก...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 337]
 
  พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยค...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 327]
 
  กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุมป้องกันและรักษาโร...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 130]
 
  แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 415]
 
  ฝึกอบรมให้ความรู้กับสตรีเกี่ยวกับการฝึกอาชีพจักสาน...[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 105]
 
  ซ่อมแซมบ้านให้ผู้พิการ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ...[วันที่ 2021-05-03][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโ...[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 103]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6