องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานทางการเงินรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]3
2 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]18
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]19
4 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]41
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]40
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1 งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]22
7 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]145
8 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]231
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]258
10 แผนการใชจ่ายไตรมาสที่ 2 งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]280
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]448
12 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 3 ต.ค. 2561 ]491
13 งบการเงินประจำเ้ดือนเมษายน 2556 [ 9 พ.ค. 2556 ]588
14 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2556 [ 23 เม.ย. 2556 ]538
15 งบการเงิน [ 25 ก.ย. 2555 ]512
16 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]458