วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
เช่าเช่าเต็นท์ ตามโครงการอำนวยความสะดวกทางการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 4 ป้าย
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อกระบองไฟ,ถุงมือขาวและนกหวีดพร้อมสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ มือถือ
18  ธ.ค. 2561
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพลิกฟื้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
1.เช่่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ 2.เช่าเต็นท์ 3.จัดสถานที่บริเวณจัดงาน
17  ธ.ค. 2561
จ้างรื้อบดอัดถนนเดิมพร้อมลงหินคลุกพร้อมท่อลอด คสล.(ออกไปทางไร่คีรีล้อม) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง